We’re reading in a world with an uncertain future. The horizon wavers. What kind book emerges in such an environment? What lines get traced on the page, from now to back then, from now to over there?

This programme is impossible to categorise and define because every writer contains multitudes. Yet we can follow commonalities, the prevalent moods and questions: reflections on and learning from the past, visions of our possible futures, the terrific depths of human experience from the peculiar to the beautiful to the dangerous. The constellations of Pukapuka Aotearoa shine brightly throughout this festival and alongside them friends from Australia and beyond. We feel lucky to come together to experience and appreciate their words, their stories and the conversations they bring to our lives.

E ahu atu ana tātou ki tētehi ao rerekē atu anō, he aha hoki ngā pukapuka pai ka puta i tēnei tū āhuaranga? Māku e kī atu, he nui, he nui, he nui. Tē tāea te whakakaupapa i te hōtaka nei, i te mea e kī katoa ana ki ngā pūkenga maha o te ao, ngā tino kaituhituhi o Aotearoa, me te ao whānui anō hoki. Ngā tini āhuatanga katoa o te tangata, o te rangi o te whenua o te moana, ka kitea, ka rangona, ki konei, ki te hōtaka tuhituhi